VİZYON & MİSYON 

VİZYON

Yenilikçi çözümlerle farklılıklar yaratıp, evrensel kalite ve standartlarda ürünler üreterek, ulusal/uluslararası pazarda sektörün öncülüğünü yapmak.

 

MİSYON

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun ürünleri sunarak, yaşam alanlarında, estetik ve modern görünümler kazandırmak.

 

 

 

DEĞERLERİMİZ

 • Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,

 • Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak,

 • Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,

 • Hata yapmaktan korkmamak, hatalardan ders almak ve ortak akılla iş yapmak,

 • Yeniliğe, dönüşüme açık olmak.

 • Duyguları dikkate almak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,

 • İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,

 • İşlerin kişilere bağlı olmadan sürdürülebileceği, kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı bir iş modelinde süreçleri ve sistemleri kurgulamak, yaşatmak ve yazılı hale getirmek,

 • Müşteri, Çalışan, Hissedar ve Tedarikçi odaklı olmak,

 • Yasal ve etik kurallara uymak,

 • İşi ehline vermek,

 • Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,

 • Konulan hedeflerde, zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek,

 • Her zaman iyi niyeti, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları 3. kişiler ile değil bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak,

 • Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,

 • Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek, Seroni Ailesi'nin bir üyesi olarak, ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.